وحشت رژیم جمهوری اسلامی و سلطنت طلبان از فعالیت های احزاب ملل تحت ستم من جمله “حزب مردم بلوچستان”

رسانک/ رژیم جمهوری اسلامی ایران که در طول بیش از چهار دهه عمر خود دنباله رو سیاست های فاشیستی رژیم پهلوی بوده با فرستادن مزدوران خود در روم های کلاب هاوس، در صدد تبلیغ و فرافکنی بر علیه احزاب سیاسی ملل تحت ستم در جغرافیای ایران میباشد.

تلاش های سیاسی و البته فاشیستی این افراد تا جایی پیش رفته که حتی به صراحت از سلطنت طلبان بر علیه ملل تحت ستم استفاده کرده تا در میان نبود چشم انداز سیاسی و دید حقوقی از سوی فعالان سلطنت طلب؛ آنها را با خود همراه می کنند تا به عمر دیکتاتوری مذهبی خود بیافزایند.

در این میان تلاش ملت عرب را که بیش از یک هفته است بدنبال سیاست های “بی آب کردن” مردم الاحواز اعتراض می‌کنند، تجزیه طلبی جلوه دهند و بدین ترتیب دست به سرکوب مردم بزنند.

سران رژیم جمهوری اسلامی به قدری از فعالیت های احزاب ملل تحت ستم از جمله “حزب مردم بلوچستان” وحشت زده شده اند که به اپوزیسیون سلطنت طلب پناه برده تا رسانه ها و روزنامه نگاران را بر تبلیغات مسموم علیه این احزاب تشویق کند ولی سلطنت طلبان غافل از اینکه رژیم حاکم براحتی در حال افزودن طول عمر حکومت خودکامه خود میباشد؛ هستند.

(توضیح: این اتاق بحث، امروز جمعه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۰، با مدیریت اصلاح طلبان رژیم و سلطنت طلب ها برگزار شد.)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*