فیش برای آبی که وجود ندارد

به گزارش رسانک، اداره آب و فاضلاب شهرستان شستون برای شهروندانی که حدود چهار ماه از قطعی آب منطقه محل سکونتشان می‌گذرد، همچنان فیش پرداختی ارسال میکند.

یک شهروند ساکن منطقه جهادآباد شهر شستون با ارسال ویدئویی از نبود آب می‌گوید : “چهار ماه است که آب منطقه قطع شده ولی ساکنین آن از طرف اداره آب و فاضلاب شهرستان، همچنان پیام پرداختی دریافت می کنند.

گفته می‌شود آب بسیاری از شهروندان این منطقه قطع است و آنها مجبورند با دبه و گالن از “کهن” (چشمه) آب مصرفی خود را تامین کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*