بخش هایی از سخنرانی مولوی عبدالصمد ساداتی امام جمعه شهرستان شستون/ افتتاح بیمارستان ایرانمهر “افتضاح” بود نه افتتاح

به گزارش رسانک، روز ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۰، مولوی سید عبدالصمد ساداتی در مورد وضعیت زیرساخت های بسیار ضعیف بهداشتی دولت را مقصر اصلی دانست.

امام جمعه شهرستان شستون (سراوان) از افتتاح بیمارستان ایرانمهر این شهر توسط وزیر بهداشت ایران را “افتضاح” نامید و گفت: در رژیم جمهوری اسلامی ایران رسم شده که یک مجموعه را چندین بار افتتاح می کنند. بیمارستان ایرانمهر قبلاً ساختمانش افتتاح شده و اکنون بدون کمترین امکانات پزشکی دوباره افتتاح شد.

وی همچنین از تجهیز بیمارستان های خارج از ایران انتقاد کرد و گفت: دولت در خارج از کشور، بیمارستان مجهز می‌سازد اما در بلوچستان بیمارستان ها کمبود امکانات دارند.

مولوی ساداتی همچنین از بی اطلاعی نمایندگان استان علی الخصوص دکتر ملک فاضلی از وضعیت بیمارستان های شهرهای مختلف بلوچستان انتقاد کرد و گفت این افراد حرف هایی می زنند که حقیقت ندارند.

گفتنی است که لاپوشانی و کتمان ضعف ها و کمبودهای بهداشتی و درمانی در هفته های اخیر به شدت مورد انتقاد فعالان اجتماعی و مردم بلوچستان قرار گرفته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*