اخاذی نیروی راهنمایی و رانندگی با لباس شخصی از شهروندان بلوچ در شهر دزاپ

به گزارش رسانک، شامگاه سه‌شنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۰، یک نیروی راهنمایی و رانندگی با لباس و خودروی شخصی در شهر دُزاپ اقدام به اخاذی و صدور قبض های جریمه برای خودروهای عبوری شهروندان بلوچ کرده که با شجاعت شهروندان بلوچ لو رفته است.

این نیرو لباس شخصی که با بی سیم بوده، توسط شهروندان بلوچ شناسایی شده و پس از ضبط ویدئو توسط یک شهروند از محل متواری شده است.

نیروهای امنیتی و نظامی رژیم جمهوری اسلامی ایران با استفاده از موقعیت شغلی خود در بلوچستان و سیستان همواره اقدام به اخاذی، زورگویی و سوء استفاده از شهروندان بلوچ می‌کنند.

شجاعت و اتحاد شهروندان و استفاده از دوربین تلفن همراه در این مواقع می تواند این اقدامات فراقانونی نیروهای امنیتی و نظامی را ثبت کند تا در آینده به دادگاه صالحه سپرده شوند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*