وضعیت نامناسب برخورد رئیس و کارمندان ثبت احوال شهرستان سرباز با مردم

به گزارش رسانک، روز دوشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۰، رفتار نامناسب رئیس ثبت احوال شهرستان سرباز با ارباب رجوع مورد اعتراض برخی از شهروندان این شهرستان قرار گرفت.

با توجه به گرمای بالای چهل درجه در شهرستان سرباز، رئیس ثبت احوال این شهرستان در برخوردی نامناسب با اربابان رجوع، درب ورودی به سالن را بسته تا بتواند داخل اداره را خنک نگه دارد.

این در حالی است که نه تنها توسط رئیس این اداره، کارمندان آن نیز رفتار نامناسب و غیرانسانی با ارباب رجوع در زیر گرمای طاقت‌فرسا و آفتاب سوزان این شهرستان، دارند و کار این شهروندان به کُندی انجام می‌شود.

گفتنی است که فرماندار شهرستان “فرامرز دانش” نیز که اولین فرماندار این شهرستان میباشد، تاکنون نسبت به این اعتراض شهروندان هیچگونه اقدامی انجام نداده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*