نارضایتی کارمندان اداره ورزش و جوانان از تعویق سه ماهه حقوق

به گزارش رسانک، کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان بلوچستان و سیستان سه ماه است که حقوق دریافت نکرده و همین امر باعث نارضایتی آنها از مدیر کل این اداره شده است.

یک منبع آگاه در این باره به رسانک گفت: کارمندان قراردادی به مدت سه ماه است که حقوق دریافت نکرده اند ولی مدیریت این اداره بدون توجه به مشکلات و خواسته های آنها، با استفاده از بودجه این اداره مشغول سفر به سایر استان ها میباشد.”

این منبع افزود: در اوضاع گرانی و مشکلات عدیده اقتصادی و نیز وضعیت بحرانی استان بواسطه شیوع پاندمی کرونا، این کارمندان در شرایط سختی بسر می‌برند.

گفتنی است که مدیریت این اداره کل بر عهده “ادهم کرد زابلی” میباشد که حرکت پابوسی وی از نماینده سابق علی خامنه ای در استان بلوچستان و سیستان ، هنگام برگزيده شدن به این سمت انتقادهای شدیدی در بین مردم و کاربران فضای مجازی در بلوچستان را دربر داشت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*