حرکت قابل تحسين فرماندار شهرستان دشتیاری در جمع آوری زباله های روستای نوبندیان

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۰، فرمانداری شهرستان دشتیاری در اقدامی تحسين آمیز علاوه بر جمع آوری زباله های بجا مانده در کنار خیابان اصلی روستای نوبندیان، بخشدار مرکزی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان را نیز مجبور به انجام این کار کرد.

عادل عفتی، فرماندار شهرستان دشتیاری ضمن عصبانیت از وضعیت موجود و انباشته شدن زباله ها در روز عید قربان به شدت بر سر این دو مقام مسئول، در مقابل مردم فریاد زد.

وی با بیان اینکه “اینجا بچه های کوچک حضور دارند و ممکن است بیمار شوند” خود نیز مشغول جمع آوری زباله ها شد.

بی توجهی برخی مسئولان بی کفایت نسبت به بهداشت عمومی و عدم پیگیری اینگونه مشکلات و مسائل از مقامات بالاتر باعث شده تا در دوره شیوع پاندمی کرونا بسیاری از شهرهای استان بلوچستان و سیستان، وضعیتی مشابه داشته باشند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*