بیشترین آمار فوتی کرونا در بلوچستان

به گزارش رسانک، در حالی که بیشترین آمار فوتی کرونا در حال حاضر مربوط به استان بلوچستان و سیستان است، هفت تن از نمایندگان استان که در راس آنها حسینعلی شهریاری و حبیب الله دهمرده بودند، از وزیر بهداشت ایران تقدیر و تشکر کردند.

این اقدام نسنجیده نمایندگان استان بلوچستان و سیستان خشم مردم نسبت به نمایندگان را برانگیخته و واکنش های زیادی به آن داشته اند.

در همین حال فداحسین مالکی تنها کسی که تقدیرنامه خفت‌بار وزیر بهداشت را امضاء نکرده بود، در نطق میان دستور روز گذشته ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۰، بیشترین آمار فوتی کرونا را مربوط به استان بلوچستان و سیستان دانست.

وی گفت: طبق آمار وزارت کشور بیشترین آمار فوتی در اثر ویروس کرونا در حال حاضر مربوط به بلوچستان و سیستان می باشد که از میان بیست و شش شهرستان فقط چهارده شهرستان بیمارستان دارند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*