خسارت طوفان به شبکه های برق کهنوج

رسانک/ مدیر اداره برق شهرستان کهنوج گفت: رعد و برق، طوفان و بارندگی های روز گذشته ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۰ ، باعث بروز خساراتی به شبکه برق شهرستان گردید.

آقای مجازی گفت: با استفاده از توان آمادگی امور برق شهرستان و برنامه ریزی مناسب ، کلیه خاموشی ها در اسرع وقت با همکاری شبانه روزی همه کارشناسان و پرسنل سخت‌کوش امور برق کهنوج تا پایان شب رفع گردید.

رئیس اداره برق کهنوج از سقوط یک دستگاه ترانسفورماتور صد کاوا مربوط به پست اختصاصی کشاورزی واقع در روستای سفید مراد و شکستن یک اصله تیر فشار متوسط و یک اصله تیر فشار ضعیف و تخریب کامل تجهیزات ترانس را از خسارات طوفان به شبکه برق کهنوج خبر داد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*