تخریب منازل کپری در پی طوفان اخیر در چهبار

به گزارش رسانک، روز جمعه ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۰، بدنبال وزش باد شدید و باران سیل آسا در شهرستان چهبار، بسیاری از منازل کپری شهروندان در حاشيه این شهر تخریب شدند.

بسیاری از شهروندان بلوچ در مناطق حاشیه ای شهر چهبار، بدون کمترین امکانات و خدمات دولتی در کپرها زندگی می کنند.

رژیم جمهوری اسلامی ایران نه تنها به این شهروند هيچگونه کمک و حمایتی ندارد، بلکه هر از گاهی سازمان و اداراتی مانند بنیاد مسکن اقدام به تخریب این منازل می کنند.

شهر چهبار در سال های اخیر در چنگال دو امپراتوری بزرگ “منطقه آزاد” و “اداره بنادر و کشتیرانی” گرفتار شده و زمین های زیادی توسط این دو سازمان تصرف شده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*