مراکز بهداشتی از عوامل اصلی تشدید کرونا در بلوچستان /رها کردن ضایعات بیمارستانی در کوچه و خیابان

رسانک/در هفته های اخیر در اکثر شهرهای استان بلوچستان و سیستان، همه گیری بیماری کووید۱۹ رشد صعودی به خود گرفته و وضعیت شدیدا بحرانی و غیر قابل کنترل شده است.

عوامل متعددی در رشد و شیوع کرونا در استان دخیل بوده اند، یکی از اصلی ترین دلایل رشد و بازگشت این بیماری مسئولین دولتی و مراکز بهداشتی استان بوده‌است.

عدم رعایت پروتکل های بهداشتی توسط پرسنل بهداشتی و رها کردن زباله های بیمارستانی نظیر کیتها و ماسک های مصرف شده، ریختن آنها در کوچه و خیابان از عوامل شیوع این بیماری در بلوچستان و سیستان می باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*