حزب مردم بلوچستان با اعتراضات مردم تشنه‌ لب عربستان جغرافیای ایران اعلام همبستگی می‌نماید.

مردم عرب در روزهای گذشته به خیابان‌ها آمده و اعتراض خود را به بی‌‌آبی که در دمای بیش از پنجاه درجه جانشان را به لب رسانده است اعلام داشته‌اند.

تبعیض و سرکوب درد مشترک دو ملت عرب و بلوچ است. رژیم جمهوری اسلامی ایران به بلوچستان و عربستان به خاطر وضعیت سوق‌الجیشی‌‌شان از یکسو و منابع طبیعی غنی آنها که ھرگز به نفع مردمان‌ آنجا استفاده نشده است از سوی دیگر، به دیده‌ی استعمارگرایانه و امنیتی می‌نگرد.

حتی در هنگامی که تشنه باشند و آب بخواهند مزدورانش را برای سرکوب آنها گسیل می‌دارد و اعلام می‌کند: “وضعیت امنیتی است”.

در حالی که چاه‌های نفت عربستان ایران، تأمین کننده‌ی منابع مالی دولت ایران است و خود به لحاظ طبیعی سرزمین بی‌آبی نبوده است، مردم آنجا از بی‌آبی رنج می‌برند.

در پس بی‌آبی و دیگر مصائب مردم عرب تنها بی‌کفایتی رژیم مطرح نیست، بلکه جمهوری اسلامی ایران با تغییر مسیر آبخیزھای رودخانه‌ھای طبیعی آنجا، می‌خواهد عرصه را آنقدر بر مردم عرب تنگ نماید که از تشنگی ھم مجبور به کوچ اجباری شوند و به این شکل بتواند بافت جمعیتی آنجا را تغییر دهد.

در حالی که یکی از معترضان را در شادگان کشته است، تئوری نخ‌نمای قتل ساختگی را مطرح می‌نماید و آن را به گردن گروه‌های سیاسی ملت عرب می‌اندازد.

تکلیف جمهوری اسلامی که رژیمی ظالم و خونخوار بوده، مشخص است، اما صد افسوس که اپوزیسیون مرکزگرا هم فریادهای “العطش” مردم تشنه‌ لب عرب را در آنجا تحمل نمی‌کند و در چنین وضعیتی، از معترضان می‌خواهد شعارهای خود را به فارسی سر دهند.

حزب مردم بلوچستان ضمن اعلام همبستگی با ملت عرب در ایران و محکومیت جمهوری اسلامی ایران به دلیل اعمال سیاست‌های تبعیض‌ و سرکوب، از همه‌ی ملت‌های ساکن ایران انتظار دارد که در صفوف مشترک مبارزاتی سهیم شده و این رژیم را سرنگون نمایند.

تا زمانی که این رژیم در ایران مستقر است نه مشکل آب حل خواهد شد و نه گرهی از دیگر مصائب مردمان کشور ایران گشوده خواهد شد.

حزب مردم بلوچستان

جولای ۲۰۲۱
لینک خبر:
https://www.ostomaan.org/اعلام-همبستگی-حزب-مردم-بلوچستان-با-اعت/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*