تلف شدن صدها گنجشک بدنبال طوفان در چهبار

به گزارش رسانک ، روز گذشته ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۰، بدنبال طوفان صدها گنجشک در چهبار تلف شدند.

در روزهای اخیر بیشتر شهرهای بلوچستان شاهد بارش باران و طوفان بوده که خسارات سنگینی به مردم و بخش کشاورزی نیز وارد کرده است.

علیرغم خسارات به بار آمده بدلیل طوفان اخیر، مردم اما در شرایط سخت بی آبی از آن استقبال کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*