در سایه فقدان مدیریت کارآمد؛ بحران نبود کپسول های گاز در چهبار

رسانک/ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت چهبار گفت: به دلیل عدم انجام حمل و نقل گاز، شهرستان چهبار بدون کپسول گاز مانده است.

اهالی این شهرستان پیش از این نیز نسبت به قیمت بالای کپسول گاز معترض بودند که در حال حاضر با چالش جدیدتری روبرو شده‌اند.

آنها می گویند که یک هفته گذشته در پی عدم توانایی در پخت و پز و انجام کارهای روزانه، تمام شهر را به دنبال کپسول گاز گشته‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*