وضعیت خطرناک برخی از تیرهای برق در داخل شهر پهره

به گزارش رسانک، عدم توجه و رسیدگی به وضعیت برخی تیرهای برق در شهر پهره (ايرانشهر) می تواند برای شهروندان خطرساز باشد.

یک فعال اجتماعی بلوچ با ارسال یکی از تیرهای فرسوده و قدیمی که آسیب دیده اند به رسانک گفت: در خیابان آزادی جنوبی شهر پهره چندین تیر برق در وضعیت خطرناکی هستند.

این شهروند افزود: چنانچه طوفان و بادهای شدیدی که گاهاً در پهره اتفاق می افتد، بوجود بیاید، می توان حتی جان شهروندان را به خطر بیاندازد.

گفتنی است که عدم توجه به زیرساخت های برق در حالی اتفاق می افتد که فیش های نجومی اداره برق بسیاری از شهروندان را با مشکل مواجه کرده ولی جان شهروندان هیچ اهمیتی ندارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*