(خدا حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود آن قوم حالشان را تغییر دهند)

#ارسالی

امید است انتقاد صورت‌گرفته طوری نباشد که به مذاق بعضی‌ها خوش نیامده و آن را تکذیب کنند مواردی که لازم است امروز به آن پرداخته شود و مردم به آگاهی برسند.

نماینده [شستون] و به بخصوص مسئولین بیمارستان [رازی] این موارد را برای مردم روشن‌سازی کنند.

✓چگونه است که تا دیروز که خبری از بازدید وزیر در شهرستان نبود. آمار کرونا که اعلام‌شده روزانه ۴۰ تا ۵۰ نفر بستری و ۱۳۹ نفر جواب تست کرونا مثبت هستند.

چرا یک‌شبه تمامی این موارد از بین رفت تخت خالی های بیمارستان زیاد شد و کسانی که بستری بودند از بیمارستان ترخیص شدند؟ و تمامی موارد و مشکلات بیمارستان یک‌شبه برطرف شد؟

آقای نماینده و رئیس بیمارستان رازی شستون (سراوان) چرا زمانی‌که لازم است وزیر به شهرستان بیاید و مشکلات را از نزدیک ببیند شما مشکلات را پنهان کرده و وضعیت و وحشتناک شهر را عادی جلوه میدهید و طوری وانمود می‌کنید که همه‌چیز در شهر عادی است و ما هیچ مشکلی نداریم.

و اما مواردی که لازم است برای ملت شریف شهرستان شفاف سازی شوند.

۱_جناب آقای نماینده و رئیس بیمارستان، چرا پس از جلسه اعضای شورای شهر با رئیس بیمارستان اسپلیت هایی که از طرف خیرین برای بخش تخصیص به بخش کرونا اهدا شد در همان روز نصب نشده و پس‌از ۴ روز و شنیدن این‌که آقای وزیر برای بازدید به شهرستان می‌آید راه اندازی و نصب شده‌اند؟

۲-چگونه شد که تمام کادر درمان و تجهیزات بیمارستان ایران‌مهر را به بیمارستان رازی منتقل کرده‌اید؟ آیا غیر از این است که بگویید امکانات کامل است؟

۳_ چرا نگهبان بیمارستان ایران‌مهر در هیچ‌یک از روزهای گذشته با ماسک دیده نمی‌شد اما امروز با شیلد با تمام امکانات جلوی درب بیمارستان نشسته بود؟

۴ _ چگونه شد که امروز و قبل‌ از بازدید وزیر سطح تمیزکاری بیمارستان به ۳ برابر افزایش یافت در صورتی‌ که روزهای قبل این‌گونه بهداشت آن رعایت نمی‌شد؟

۵- به گفته‌ی آقای خالد فاضلی مسئول روابط‌عمومی نماینده که در بیمارستان نیز پرستار است ۴ عدد دستگاه اکسیژن‌ساز داریم. این دستگاه ها کجاست؟
چرا در روزهای قبل نبود؟!

همین دیروز بیمار کرونایی به‌ خاطر نبود یا بهتر است بگوییم کمبود اکسیژن جان خود را از دست داد.
….

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*