تیراندازی تفننی نیروهای رژیم ایران به سمت شهروندان بلوچ

به گزارش رسانک، اقدامات فراقانونی نیروهای امنیتی و نظامی در بلوچستان بدلیل عدم توجه دستگاه قضایی روز به روز در حال افزایش است.

نیروهای امنیتی و نظامی با لباس و خودروهای شخصی شبانه به جاده های بلوچستان آمده و علاوه بر ایجاد رعب و وحشت، ناامنی های فراوانی را ایجاد می کنند.

این در حالی است که بسیاری از شهروندان بلوچ با توجه به همین ناامنی ها فکر می کنند گرفتار سارقان مسیر شده اند، تلاش می کنند تا از معرکه فرار کنند.

بی عدالتی و تبعیض رژیم جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی ایران نسبت به اینگونه اقدامات فراقانونی نیروهای تحت امر باعث شده تا روزانه جان بسیاری از شهروندان بلوچ در تیراندازی ها و حوادث جاده ای گرفته شود.

راه برون رفت از این ناهنجاری های حکومتی و سیستماتیک، اتحاد و همبستگی مردم بلوچ است تا با مبارزه ای منسجم و مسالمت آمیز در برابر این جانیان ایستادگی و دفاع کنند و بدنبال حق حاکمیت ملی و تعیین سرنوشت خود و سرزمین شان باشند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*