تلاش مدیریت بیمارستان چهبار برای آماده کردن آن قبل از بازدید وزیر

به گزارش رسانک، امروز شنبه ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۰ ، مدیریت حوزه دانشگاه علوم پزشکی پهره به کلیه مدیران بیمارستان های تحت مدیریتش دستور داده تا “بیمارستان تکانی” کنند. 

ویدئویی که لحظاتی قبل از بیمارستان امام علی شهر چهبار بدست مجموعه رَسانْک رسیده نشان می‌دهد که مدیریت بیمارستان امام علی چهبار با کمک شهرداری در حال شستشوی محوطه بیمارستان هستند.

امروز تخت های انبار این بیمارستان نیز به قسمت بخش منتقل شده اند تا نشان دهند تخت های بیمارستان خالی است.

ضعف مدیریت و عدم وجود وجدان کاری و مسئولیت پذیری در میان بسیاری از مسئولان بهداشت و درمان در استان بلوچستان و سیستان باعث شده تا مردم و بیماران بلوچ در غیاب مسئولین رده بالای حکومتی و دولتی دچار بیشترین آسیب ها شوند.

هم اکنون نوعی شوآف مسئولین سه حوزه علوم پزشکی استان بلوچستان و سیستان در حال انجام است تا واقعیت ها را بار دیگر پنهان کنند.

بلوچستان از لحاظ شاخص زیرساخت های بهداشتی و درمانی در پایین ترین رده ها قرار دارد.

لازم به ذکر است که فردا یکشنبه ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۰ ، وزیر بهداشت، سعید نمکی به استان بلوچستان و سیستان سفر خواهد کرد. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*