رشد معضلات شهری در پهره بدنبال کم کاری شهرداری

رسانک/ حدود سه هفته از بوجود آمدن چاله ای خطرناک در تقاطع بسیج (خیابان های خمینی و نور) می گذرد ولی شهرداری شهر پهره هیچگونه اقدامی جهت رفع مشکل آن انجام نداده است.

این چاله که پل جدول تقاطع را پوشانده می تواند باعث افتادن راکبان موتورسیکلت و نیز وارد کردن خسارت به خودروها شود.

بی توجهی مسئولین در شهرداری شهر پهره (ايرانشهر) باعث شده تاکنون علاوه بر بهم ریختن وضعیت برخی زیرساخت های شهری، مشکلات شهرواندان را افزایش دهد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*