تورم افسارگسیخته در بلوچستان بدنبال بی کفایتی مسئولین

رسانک/ بی توجهی مسئولین در استان بلوچستان و سیستان نسبت به تورم روزافزون و افسارگسیخته، شرایط زندگی در این استان را سخت تر از سایر استان ها کرده است.

این در حالی است که رژیم جمهوری اسلامی ایران با سیاست های فاشیستی بر ساکنان این سرزمین فقر را تحمیل کرده و اکثر آنها بر اساس استانداردهای جهانی، زیر خط فقر میباشند.

عدم رسیدگی و توجه مقامات دولتی و مسئولان تفاوت قیمت میوه‌ها در بلوچستان و دیگر استانها را به شدت بالا برده است بطوریکه برای مثال قیمت میوه گیلاس در بلوچستان بالاتر از ۵۰هزار و بعضی انبه ها بیش از ۶۰هزار و آلبالو حدود ۶۰هزار تومان میباشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*