“کتمان نکنید! وضعیت بلوچستان از آنچه روایت می‌شود بدتر است”

رسانک/ معین الدین سعیدی، عضو مجلس ایران با اشاره به گسترش بیماری کرونا، قطعی برق و بحران تامین آب در این استان گفت: نحوه مدیریت مسئولان باعث شده که شرایط غیرقابل کنترل شود.

وی ادامه داد: “هر فاجعه‌ای در مورد بلوچستان و سیستان شنیدید را کتمان نکنید چرا که واقعا وضعیت این استان از آنچه روایت می‌شود، بدتر است.”

وی در خصوص کمبود تخت بیمارستانی در وضعیت بحرانی بیماری کرونا دراین استان گفت: از پهنه جاشک تا راسک، جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر زندگی می‌کنند و بر اساس، استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید ۱۷۰۰ تخت بیمارستانی داشته باشد اما تنها ۲۰۰ الی ۳۰۰ تخت دارد.

چندی پیش نیز، اسماعیل حسین زهی، عضو مجلس ایران از شهرستان واش (خاش) با انتقاد از وضعیت خدمات درمانی استان بلوچستان و سیستان گفته بود که اوضاع ‎استان از مرز فاجعه رد شده است. نیاز است که نیروهای مسلح با راه اندازی فوری بیمارستان های سیار، به کمک مردم بیایند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*