تکمیل شدن ظرفیت بیمارستان تنفسی سینا نصرآباد (زابل)

رسانک/ در جلسه ستاد مدیریت و مقابله با کرونا نصرآباد، رئیس علوم پزشکی این شهرستان از تکمیل ظرفیت بیمارستان تنفسی سینا خبر داد.

هادی میرزایی در این جلسه ضمن بیان این موضوع گفت: ظرفیت بیمارستان سینا تکمیل شده است و پیش بینی های لازم جهت ایجاد تخت های بستری با توجه به پیک بیماری در شمال بلوچستان انجام شده است.

این اظهارات رئیس علوم‌ پزشکی نصرآباد در حالی بیان شده که ویروس دلتا تمام سنین و حتی جوانان را درگیر کرده و شمار جان باختگان کرونایی بالا میباشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*