استاندار بلوچستان و سیستان: آمار کرونا در استان با آمار کل پاکستان برابر است!

رسانک/ استاندار بلوچستان و سیستان گفت: بیش از یک هفته است که آمار روزانه‌ مبتلایان در استان بیش از یک هزار و ۲۰۰ نفر و تعداد فوتی‌ها تا ۱۹ نفر رسیده است که با آمار کشور پاکستان با ۲۲۰ میلیون نفر جمعیت برابری می‌کند!

در حالی که مسئولان استان بلوچستان و سیستان از سونامی کرونا و فاجعه انسانی در این استان می‌گویند، فعالان محلی از سوی دیگر نگران گسترش آن از شهرها به روستاهای دورافتاده استان هستند.

استانی که به گفته استاندار آن، دستکم در ۱۰ شهرستان، بیمارستان ندارد و بعضا نیاز است فرد برای درمان و رسیدن به بیمارستان بیش‌ از ۱۰۰ کیلومتر را طی کند که همین امر موجب شده بیماران به علت مسافت طولانی در شرایط بدحال به بیمارستان مراجعه کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*