وضعیت وخیم بیمارستان شهرستان شستون (سراوان)

رسانک/ در میان اوضاع نابسامان فعلی که با بی کفایتی مسئولین ذیربط ،ویروس کرونا جان همه را تهديد می کند، بیمارستان ایرانمهر شهرستان شستون بدون امکانات مناسب پزشکی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

این بیمارستان که زمان آماده شدنش حدود یک دهه و نیم طول کشیده حتی سیستم سرمایشی و تهویه مناسب هوا نیز ندارد.

این در حالی است که شدت گرما و درجه حرارت هوا در این شهرستان بیشتر از چهل درجه میباشد.

لازم به ذکر است که اخیراً استاندار بلوچستان و سیستان با شانه خالی کردن از وضعیت موجود گفته است که ده شهرستان در استان بلوچستان و سیستان بیمارستان ندارند.

گفتنی است که بسیاری از شهرستان های جدید التاسیس که در راستای سیاست های فاشیستی رژیم جمهوری اسلامی ایران بوجود آمدند هیچگونه زیرساخت مناسب شهری ندارند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*