وضعیت نابسامان بهداشتی در شهر دُزاپ

رسانک/ عدم توجه مسئولان بهداشتی و شهرداری شهر دُزاپ، مرکز بلوچستان باعث شده تا بسیاری از شهروندان در وضعیت بسیار بد بهداشتی و امکانات شهری بسر ببرند.

خیابان “پیربخش” یکی از خیابان هایی است که چند ماه قبل شهرداری با قول اینکه یک ماه دیگر کار جدول کشی و مشکل فاضلاب حل خواهد شد، اقدام به کندن این خیابان کرد، اما اکنون پس از گذشت چندین ماه هیچگونه اقدامی جهت رفع مشکلات صورت نگرفته است.

بی توجهی مسئولین در بهداشت و درمان استان و شهر دُزاپ نیز در دوره شیوع پاندمی کرونا غیرمسئولانه است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*