بازداشت معاون سیاسی فرمانداری عنبرآباد به همراه دو نامزد انتخاباتی

به گزارش رسانک، به دنبال اعتراضات و مطالبات شهروندان مبنی بر تخلف در انتخابات شهر مردهک، معاون سیاسی فرمانداری عنبرآباد و دو کاندید شورای شهر مردهک بازداشت شدند.

“ابراهیم سلیمانی” دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عنبرآباد در این رابطه گفت: با توجه به حساسیت موضوع تخلف در امر انتخابات شهر مردهک، دادستانی عنبرآباد پیگیری آن را در دستور کار قرار داد و متهمان شناسایی و دستگیر شدند.

اتهام انتخاباتی پس از انتقال دو صندوق اخذ رأی از شهر مردهک به علت مسائل امنیتی به فرمانداری عنبرآباد جهت شمارش آرا صورت گرفته است.

آقای سلیمانی در تشریح اتهام این افراد گفت: “دو نفر از کاندیداهای شهر مردهک با تبانی معاون سیاسی فرمانداری، قبل از شمارش رسمی آرا نسبت به دریافت ۳۷۵ تعرفه و ۵ عدد مهر هیأت‌های اجرایی و نظارت اقدام کرده‌اند. این افراد با نوشتن تعرفه به نفع خود و تعدادی دیگر از کاندیداها، اوراق تعرفه را تحویل معاون فرماندار داده‌اند.”

دادستان عمومی و انقلاب عنبرآباد با بیان اینکه معاون فرماندار آراء دریافت شده را وارد صندوق کرده و به همان میزان تعرفه از صندوق خارج و معدوم کرده است؛ از تشکیل پرونده قضایی در این رابطه در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان عنبرآباد خبر داد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*