سی و سومین سالگرد اعدام عثمان بلوچ نژاد

رسانک/ با روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ بسیاری از فعالان سیاسی بلوچ که ماهیت این رژيم ایدئولوژیک را دریافته بودن دست به مبارزه برای احقاق حقوق ملت بلوچ زدند.

در دهه شصت جلادان این رژيم که یکی از آنان، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم خواهد بود به دستور روح الله خمینی بسیاری از مخالفان را قلع و قمع کردند.

در این میان بلوچ های بسیاری مجبور به ترک وطن شدند و بسیاری نیز در دام رژیم افتادند.

یکی از این مبارزان “عثمان بلوچ نژاد” فرزند “پری خاتون” و “نورمحمد” اهل و ساکن محله عثمان آباد شهر چهبار بود که در سن پانزده سالگی دستگیر و به زندان افکنده شد.

این مبارز شجاع در تاریخ ۶ تیر ماه ۱۳۶۷ در حالی که فقط هفده سال سن داشت به اتهام دفاع از حقوق ملت بلوچ و آزادی خواهی از رژیم جمهوری اسلامی ایران به دستور قاضی وقت چهبار، با فامیلی “صدیقی” اعدام شد.

راه مبارزان بلوچستان که تن به ذلت و چاپلوسی برای رژیم های حاکم در ایران نداده اند، تا پیروزی و رسیدن به حقوق برابر، حق حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت، همچنان ادامه دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*