آتش سوزی گسترده باغات و نخیلات چاه لک کله گنج را خاکستر کرد

به گزارش رسانک، عصر روز جمعه ۴ تیر ماه ۱۴۰۰ آتش‌سوزی در باغات و نخیلات روستای “چاه لک” به دلیل کمبود امکانات مهار آتش علاوه بر باغات و نخیلات، برخی خانه های کپری اطراف را فرا گرفته و تعدادی از این منازل به صورت صددرصد در آتش سوختند.

این آتش سوزی در ۱۵ هکتار از نخیلات روستای چاه لک به وقوع پیوست که باعث درگیرشدن ۹ هکتار از این نخیلات شد و علاوه بر باغات چهار خانه کپری اطراف باغ نیز به صورت صددرصد طعمه آتش شدند.

گفته می‌شود بدلیل گسترده بودن آتش از شهرستان های همجوار، منوجان و رودبار برای مهار این آتش سوزی ماشین اتش نشانی به محل حادثه اعزام گردید.

این آتش‌سوزی با کمک تراکتور داران و کشاورزان مهار شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*