آتش گرفتن منزل کپری یکی از شهروندان در بشکرد

به گزارش رسانک، امروز سه‌شنبه ۱ تیر ماه ۱۴۰۰، منزل کپری یکی از شهروندان در بشکرد به دلیل اتصال برقی و نبود امکانات اطفا حریق در آتش سوخت.

این حادثه تلفات جانی نداشت ولی وسایل خانگی طعمه حریق شد.

این منطقه یکی از محروم ترین مناطق اقلیم بلوچستان است که طی سیاست های فاشیستی حکومت های مرکزگرای ایران از بلوچستان کنونی منفک و به استان هرمزگان الحاق کرده اند.

اکثر شهروندان این منطقه بلوچ هستند بدلیل در اقلیت بودن در استان هرمزگان از کمترین امکانات دولتی و رفاهی برخوردارند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*