تصاویری دیگر از تحریم انتخابات توسط شهروندان پهره‌ ای (ايرانشهری)

رسانک/ تصاویر رسیده از پهره نشان می‌دهد که مردم به صورت کاملاً مدنی اعتراض خود را به رژیم جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده اند.

در سومین ماه از سال ۱۴۰۰، شرکت نکردن در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها توسط مردم می تواند آغازی بر پایان حکومت دیکتاتوری مذهبی در ايران و بلوچستان باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*