مُلاهای درباری

رسانک/ رژیم جمهوری اسلامی ایران در طول چند دهه اخیر با تطمیع و حمایت مالی توانسته بسیاری از روحانیون اهل سنت را مجری سیاست های تفرقه افکنانه خود کند.

امام جمعه اهل سنت شهرستان آق قلا در استان گلستان ، عبدالرزاق رهبر، از روحانیونی است که فراتر از آنچه که رژيم انتظار داسته، قدم برمی‌دارد.

شرکت در انتخابات و رای دادن تاییدیه ای برای رژیم دیکتاتور مذهبی ایران خواهد بود تا بیش از پیش بر پیروان اهل سنت ظلم و ستم کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*