خارج کردن پیکر مقنی چاه پس از چهار روز توسط کارگران معدن آسمینون

به گزارش رسانک، عصر روز سه شنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۰، پیکر چاه کن منوجانی در روستای شهلکان پس از گذشت چهار روز از چاهی که ریزش کرده بود توسط معدن کاران معدن آسمینون خارج شد.

كارگران معدن پس از خارج کردن پيكر چاه كن و پس از خروج از چاه با صدای بلند گفتند: «كار را در راه رضای خدا انجام داده ايم و نيازی به تشكر نداريم و نميخواهيم هيچ كس اسمی از ما را در جايی نقل كند.»

هویت این چاه کن “اسفنديار اوژند” عنوان شده که پیکر او پس از خروج به سردخانه منتقل شده تا مقدمات كفن و دفن وی انجام شود.

گفتنی است که این چاه کن به دلیل نبود امکانات و تجهیزات مناسب چهار روز در داخل چاه مانده بود که کارگران معدن آسمینون منوجان موفق شدند پیکر او را از داخل چاه بیرون بیاورند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*