خودكشی یک شهروند در کهنوج

به گزارش رسانک، صبح امروز دوشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۰، یک شهروند ۳۵ ساله در يك ساختمان نيمه كار واقع در بلوار شاهد شهر كهنوج خود را حلق آويز كرد.

از علت خودکشی این شهروند اطلاعی در دست نیست.

گفتنی است که در شش ماهه گذشته ، آمار خودكشی منجر به فوت در پنج شهر منطقه رودبار زمین اقلیم بلوچستان به شدت افزايش يافته است.

فشارهای اقتصادی و روحی ناشی از بحران های سیاسی رژیم جمهوری اسلامی ایران باعث ناامیدی بسیاری از مردم شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*