وضعیت نامناسب آب آشامیدنی در شهرستان شستون (سراوان)

به گزارش رسانک، طی روزهای اخیر آب بسیاری از مناطق شهر شستون به شدت غیربهداشتی و غیر قابل استفاده شده است.

گلایه و درخواست های شهروندان شستونی از مسئولین اداره آب و فاضلاب تاکنون نتیجه ای در برنداشته است.

این در حالی است که فیش های نجومی برق و آب همچنان برای صاحبان امتیازها صادر می‌شود و در صورت عدم پرداخت، خدمات از طریق ادارات مربوطه قطع می شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*