نگرانی خانواده یک شهروند بازداشت شده از وضعیت فرزندشان در شهرستان مئگس (مهرستان)

به گزارش رسانک، خانواده یک شهروند بلوچ به نام “ارسلان کمال‌زهی” فرزند کامحان که روز جمعه ۷ خرداد ماه ۱۴۰۰ در شهرستان مئگس توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، همچنان از وضعیت فرزندشان بی خبر هستند.

گفته می شود این شهروند پس از بازداشت از شهرستان مئگس به شهر پهره (ايرانشهر) منتقل شده و از محل دقیق نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.

بنابر گزارش های واصله این شهروند بلوچ به اتهام “تبلیغ برای عدم مشارکت شهروندان در انتخابات” بازداشت شده است.

بازداشت های خودسرانه و فراقانونی نیروهای امنیتی و نظامی و نیز استفاده از قوه قهریه و ندادن اطلاعات محل نگهداری به خانواده بازداشت شدگان بر خلاف قوانین بین المللی میباشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*