زنگ خطر کم آبی در بلوچستان و سیستان

رسانک/ با کاهش ۹۱ درصدی بارش ها در بلوچستان و سیستان زنگ تنش آبی به صدا در آمد.

در سال ۱۳۹۹ استان بلوچستان و سیستان رتبه اول کم‌بارش ترین استان ایران را به خود اختصاص داد و با کاهش ۹۶ درصدی بارندگی، زنگ تنش آبی بیش از گذشته به صدا در آمد و برای استانی که تأمین آب شرب ۱۸ شهر آن وابسته به بارش‌های سالیانه است شرایط بحرانی را رقم زده است.

این در حالی است که با توجه به ضعف رژیم جمهوری اسلامی ایران در مدیریت منابع آبی، اکنون برای افزایش میزان ظرفیت تولید آب، منابع آبی جدیدی وجود ندارد.

استان بلوچستان و سیستان در حالی دچار بحران آب شده است که رژیم جمهوری اسلامی ایران در سیاستی کاملاً فاشیستی قصد دارد آب دریای بلوچستان را به استان های مرکزی و شرقی انتقال بدهد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*