تنبیه برخی از کارگران معترض شهرداری چهبار بجای حل مشکلاتشان

به گزارش رسانک، بدنبال اعتراض کارگران شهرداری شهر چهبار در روز شنبه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۰، برخی از این کارگران از سوی شهرداری این شهر تحت فشار قرار گرفتند.

معاون خدمات شهری شهرداری چهبار با اخلالگر خواندن کارگران معترض، پرونده پنج نفر از آنان را به حراست شهرداری این شهر تحویل داد.

این کارگران در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.

کارگران در این تجمع از سه ماه حقوق معوقه، عدم پرداخت حق بیمه و تمدید دفترچه های بیمه خود خبر داده بودند.

با گذشت بیش از یک هفته از تجمع کارگران شهرداری، مسئولان به جای رسیدگی به مطالبات آنها، برای کارگران پرونده سازی کرده‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*