نه شورا و نه رئیس جمهور؛ رای بی رای

رسانک/ در آستانه انتخابات (انتصابات) ریاست جمهوری ایران و همچنین شوراهای شهر و روستا برخی فریب خوردگان در تلاش برای فریب دادن مردم هستند.

در تکاپو افتادن شوراهای شهرهایی مانند پهره (ايرانشهر) در آستانه انتخابات؛ خود نشانگر ضعف این نهاد بوده و ناکارآمدی شوراها را به اثبات می‌رساند.

رژیم جمهوری اسلامی ایران نیز که بخوبی می‌داند در بین مردم صلاحیت ندارد، مجبور شده تا انتخابات شوراها را با ریاست جمهوری، بصورت همزمان برگزار کند تا شاید آمار شرکت مردم را بالاتر ببرد.

مردم بلوچستان نسبت به حقوق اساسی خود آگاه شده اند و زمامداری این افراد در چهار سال اخیر را فراموش نکرده اند و بخوبی می‌دانند نه شوراها و نه رئیس جمهور در ایران هیچ قدرتی ندارند و انتخابات بهانه ای فقط جهت مشروعیت بخشیدن به این حجم گسترده ستم از سوی رژیم میباشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*