قطعی مکرر برق شهروندان هیرمندی را کلافه کرد

رسانک/ قطع مکرر و بدون برنامه و اعلام قبلی برق در نقاط مختلف شهرستان هیرمند و شهر دوست‌محمد دردسرهایی را برای مردم و کسبه به وجود آورده است.

در دو روز اخیر اعمال خاموشی های بدون اعلام قبلی شهروندان را کلافه نموده است.
بنا بر گزارشات مردمی برق برخی از روستاها از صبح امروز تاکنون قطع میباشد.

همچنین برق نقاط مختلف شهر دوست‌محمد در چندین مرحله از صبح امروز ۴ خرداد ماه ۱۴۰۰، قطع گردیده است که این قطعی های مکرر باعث بروز ضرر و زیان به برخی از کسبه و مردم گردیده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*