زمان آگاهی و اعتراض مدنی بلوچ فرا رسیده است/ نه به انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری

با دستان خود به تکه تکه شدن و تقسیم بلوچستان رای ندهیم.

 دکتر عبدالستار دوشوکی از مرکز مطالعات بلوچستان با سند و برهان توضیح می دهد که شرکت در انتخابات یعنی رای دادن به دولتی با ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی که در آینده ای نه چندان دور بلوچستان را از طریق تقسیم آن نابود خواهد کرد و بافت جمعیتی سواحل بلوچستان (مکران) را نیز به نفع غیربومی ها تغییر خواهد داد.

 همانگونه که هر چهار نماینده در شمال بلوچستان (زاهدان و زابل) زابلی و شیعه ولایتمدار هستند؛ در آینده نیز نمایندگان جنوب استان غیربومی و شیعه خواهند بود و بلوچ در اقلیت قرار خواهد گرفت.

هشدار !
این خطر حیاتی و وجودی برای آینده تاریک بلوچستان را باید جدی گرفت و برای اعتراض و جلوگیری از نابودی بلوچستان در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکرد یا وگرنه خود کرده را هیچ تدبیر نیست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*