ارسالی

فیش های نجومی برق در شهرستان گِه (نیکشهر) مردم را به دردسر انداخته است.

این روزها دولتمردان ‌که در واپسین روزهای حضور خود در دولت هستند در پی افتخار سازی برای خود هستند.

حسن روحانی بارها اعلام کرده که برق چندین میلیون مشترک کم مصرف مجانی شده است. اما در شهرستان گِه با پدیده فیش های نجومی روبرو هستیم که مردم محروم را در بهت فرو برده است.

اگر قرار است پول برق مشترکان کم مصرف را مناطق گرم متحمل شوند‌ بهتر است صادقانه اعلام کنید. همانگونه که وزیر اقتصاد علت تورم و گرانی افسار گریخته‌ را قرض گرفتن دولت از مردم اعلام کرد.

موضوع برق را نیز اعلام کنید تا مردم بدانند در برره و مقابل زورگیران‌ قرار نگرفته‌اند. اداره برق برای شفاف سازی بهتر است فیش های صادره‌ را با لوازم هر خانواده توسط کارشناسان بررسی کند.

همه این نابرابری ها و تبعیضات در حالی است که برق در بسیاری از ساعات روزهای گرم تابستان در برخی مناطق این شهرستان قطع است!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*