تداوم کارگران معدن آسمینون منوجان

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، کارگران معدن آسمینون منوجان به اعتراضات چند روز گذشته خود ادامه دادند.

این کارگران نسبت به غارت معادن و استثمار کارگران توسط صاحب امتیاز معدن معترض هستند.

از دیگر خواسته های این کارگران رسیدگی به طرح جدید قراردادهای کارگران که بجای انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت آسمینون، با شرکت های پیمانکاری امضا می شوند؛ میباشد.

اعتراض به عدم ارائه سرویس ایاب و ذهاب و همچنین اجرای صحیح طرح طبقه بندی مشاغل کارگران از دلایل این اعتراضات میباشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*