سوختبران: مظلوم ترین قشر در بلوچستان

✍️ بشار زین الدینی 

سوختبران بلوچ گرفتار سیاست های فاشیستی دو حاکمیت در ایران و پاکستان میباشند که با جنایت هایی همچون قتل عام بسیاری از سوختبران بلوچ، کارنامه ی ننگین خود را بیش از پیش تیره می کنند. 

سوختبران بلوچ ناچارتر از دیروز راهی جاده های مرگ بلوچستان شده به امید اینکه با حمل اندک سوختی بتوانند، چند صباحی دیگر زنده بماند و در مقابل خانواده هایشان شرمنده نباشند. 

این قشر مظلوم اگر از جاده های مرگ بلوچستان گذر کنند به برجک های نظامی سپاه پاسداران می‌رسند؛ اگر از گلوله‌های آتشین این نهاد جان سالم در ببرند با فوجی های پاکستان روبرو میشوند و داستان تکراری…! 

لازم است که سوختبران بیش از پیش مورد حمایت رسانه های مستقل و سازمان های حقوق بشری قرار بگیرند. اما با وجود تبعیض و در خفا نگهداشتن صدای این شهروندان توسط رسانه ها، رژیم حاکم در ایران با خیالی راحت و بدون پرداختن کمترین بهایی در حال قتل عام کردن جوانان بلوچستان هستند. 

از آنجایی که تنها راه اشتغال و ارتزاق مردم بلوچ در دو سوی مرز سوختبری است، ارتش پاکستان و سپاه پاسداران مانع تردد و خرید فروش سوخت شده اند. 

سپاه پاسداران بخاطر دور زدن تحریم ها و پیاده کردن سیاست های مداخله جویانه خود، طرحی به نام رزاق را به وجود آورد که سوختبران با پرداخت مبلغی هنگفت اجازه تردد از سمت حکومت بگیرند، اما با وجود این طرح سوختبران اجازه تردد ندارد و مقامات سپاه پاسداران مانند گذشته با گرفتن این مبلغ از سوختبران در حال شکم پرورانی خود و کمک به گروه های تروریستی میباشد. 

طبق گفته ی سوختبران این مبلغ هشت ملیون تومان میباشد. 

حکومت دیکتاتوری علی خامنه‌ای با فروش دریای بلوچستان، امرار معاش را برای صیادان بومی سخت کرد. سپاه پاسداران نیز با بستن مرزها تردد را برای سوختبران منع کرده است. از طرف دیگر هیچگونه شغلی هم در بلوچستان وجود ندارد. 

حال سوال اینجاست سوختبران، صیادان، کشاورزان و دیگر مردم چگونه میتوانند در میان بی کفایتی مسئولین و تورم افسارگسیخته، کمر راست کرده و دوام بیاورند!؟ 

از تمام سازمان های حقوق بشری خواستار انعکاس خبرهای سوختبران هستم، از خبرنگاران بدون مرز هم می خواهم به مرزهای بلوچستان رفته و از نزدیک شاهد جنایت دو ایران و پاکستان علیه مردم بلوچ باشند تا صدایی واحد در دفاع از سوختبران بوجود بیاید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*