هزاران شهروند در مناطق حاشیه‌‌ای چهبار محروم از داشتن شناسنامه

رسانک/ معین الدین سعیدی عضو مجلس ایران اعلام کرد: یکی از مهمترین چالش هایی که امروزه شهر چهبار با آن روبه‌روست، رشد و سرعت حاشیه نشینی است و مردمی که در حاشیه این شهر زندگی می‌کنند از داشتن برق و حتی یک متر لوله گذاری آب بی بهره اند و هیچ گونه حمایتی از آن‌ها نمیشود. 

معین الدین سعیدی افزود: شهرستان های چهبار، کُنرَک، گِه، کسرکند و دشتیاری کمترین سرانه فضاهای آموزشی را در ایران دارند. به لحاظ سرانه های فضاهای بهداشتی و درمانی نیز این مناطق در رتبه آخر قرار دارند. همچنین شاخص دسترسی به آب شرب در این مناطق ۱۰ درصد است. 

وی ادامه داد: هزاران شهروند در این مناطق از داشتن شناسنامه محروم‌اند و اراضی آبا و اجدای آن‌ها ملی اعلام شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*