واکنش ابراهیم احراری به اتفاقات بلوچستان

رسانک/ ابراهیم احراری در توییتر نوشت:

امنيت پايدار و واقعى در ايجاد عدالت و فراهم كردن كار و نان و حقوق مساوى براى  مردم و تأمين آزادى بدور از هر نوع استبداد و فرقه گرايى و جنايت بدست مى آيد! نه با سكوت هموطنان ، بيكارى ، گرسنگى تحقير، تبعيض و قربانى شدنشان بدست جلادان و اشغالگران كشور! 

✍🏻ابراهيم احرارى

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*