چرا نباید سکوت کنیم؟!

رسانک/ در سال‌های حاکمیت رژیم فاشیست جمهوری اسلامی ایران تعداد کشته و زخمی شده های تیراندازی های مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی در بلوچستان هزاران تن میباشد.

در کمتر از دو ماه گذشته نزدیک به نیمی از همه اعدامی های ایران، بلوچ هستند.

شرایط معیشتی و اقتصادی مردم به بدترین وضعیت ممکن رسیده است.

منابع طبیعی و زیرزمینی بلوچستان توسط رژیم غارت می شوند و مردم بلوچستان هیچ سهمی از آن ندارند.

طرح های زیادی جهت نابود کردن فرهنگ و رسوم تاریخی ملت بلوچستان در حال اجرا است و هزاران اقدام فاشیستی دیگر…

سکوت نخواهیم کرد.

ویدئو مربوط به جوانان شجاع کورین است. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*