مقام های رژيم در تلاش برای لاپوشانی جنایات صورت گرفته در بلوچستان

رسانک/ استاندار ضد بلوچ و غیربومی استان بلوچستان و سیستان احمدعلی موهبتی آمار کشته ها را سه نفر اعلام کرده در حالی که تاکنون دستکم هویت یازده نفر توسط مجموعه رسانک محرز گشته است.

نمایندگان بلوچ همچنان در سکوت شرم آوری فرو رفته اند و همراه رژیم جمهوری اسلامی شده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*