بلوچستان نیازمند حمایت سراسری مردم ایران

رسانک/ صبر مردم بلوچ از ظلم و کشتار و اعدام های رژیم به سر آمده. 

جوانان بلوچ در شهر های مختلف علیه جنایت های سپاه پاسداران قیام کرده اند و برای پیروزی و براندازی رژیم جمهوری اسلامی نیاز به همدلی و حمایت شما دارند.

به خیابان ها بیاییم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*