بازتاب قیام مردم بلوچستان در روزنامه واشنگتن پست

رسانک/ واشنگتن پست نوشت: “جمعیت بزرگی از مردم در جنوب ايران بعد از خشونت مرزى اعتراض کردند.”

جهان نظاره‌گر بلوچستان است. مردم در نقاط مختلف استان بلوچستان و سیستان بپاخیزید و برای همیشه از شر جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران رهایی یابید.

مردم در بلوچستان نیز منتظر اعتراضات در شهرهای دیگر ایران هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*