انتقاد امام جمعه شستون از تاسیس بی ضابطه شهرستان های جدید در استان بلوچستان و سیستان

به گزارش رسانک، روز جمعه ۱۰ بهمن ماه ۹۹ با اشاره به تاسیس بی رویه شهرهای جدید با هدف تقسیم بلوچستان، به شدت از آن انتقاد کرد.

مولوی عبدالصمد ساداتی در بخشی از سخنان نماز جمعه شستون گفت: تبدیل بی‌ضابطه روستاها به شهر و بخش‌ها به شهرستان‌ها در بلوچستان و سیستان بدون توجه به زیرساخت‌ها موجب عدم پیشرفت و توسعه است، اما به اشتباه وسعت استان دلیل عدم پیشرفت بیان می شود.

وی خاطر نشان کرد: طرح‌های تقسیمات کشوری برای ایجاد شهرستانهای جدید در استان بلوچستان و سیستان در حال انجام است اما سوال برانگیز است که چرا بدون توجه به زیرساخت‌ها، شهرها و شهرستانهای جدید تاسیس می شود.

امام جمعه شستون ادامه داد: فقط با تغییر نام یک روستا به شهر، توسعه و پیشرفت فراهم نمی شود، شهرهای تازه تأسیس و اجرای آن توسط مسئولین بدون آن که از چگونگی تامین زیرساخت‌ها و فراهم کردن آن مطمئن شوند فقط دادن وعده از سوی کاندیداهای انتخابات به مردم روستاها و شهرها است.

 مدیر دارالعلوم شستون ابراز داشت: تقسیمات بدون آماده کردن زیرساخت‌های مناسب خدمتی به مردم نیست بلکه مردم هزینه زندگی شهری را می پردازند بدون آنکه از حداقل امکانات و مزایای زندگی شهری بهره مند باشند.

مولوی ساداتی اضافه نمود: تاسیس شهرهای جدید در سالهای اخیر به نفع مردم نبوده است، تبدیل روستا به شهر زمانی معقول است که با برنامه‌ریزی و ایجاد امکانات زیربنایی موجب رفاه و آسایش مردم شود.

امام جمعه شستون در آخر اظهار داشت: جاده های مواصلاتی بین شهرها فاقد استاندارد است و کشتارهای وحشتناک را بدنبال داشته است اما به این موارد حیاتی و ضروری توجهی نمی‌شود‌. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*